EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Gevinsbeskatning ved salg av bolig

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

18. november 2008

Hei

I forbindelse med salget av min bolig vil jeg mest sannsynlig få skatt på den gevinst som jeg har hatt ved salget av denne. Jeg oppfyller slik jeg ser det kravet til eiertid:

«Salget må finne sted eller avtales mer enn ett år etter at boligen er kjøpt», når det gjelder kravet til botid er jeg mer usikker «eieren må ha brukt boligen til egen bolig i ett av de to siste årene».

I et avisutklipp fant jeg følgende: «Du kan få godkjent botid ved ikke bruk av boligen som følge av brukshindring», stemmer dette? Dersom så er tilfelle hvilken dokumentasjon, evt. hvordan går en fram ovenfor skatteetaten for å få godkjent en gyldig brukshindring, for min del jobbmessige årsaker?

Hilsen boligselger

 

Hei,

Det du nevner her er en klassisk problemstilling. Din vurdering når det gjelder gevinstbeskatning er korrekt. Du vil i utgangspunktet ville måtte skatte av gevinsten ettersom du ikke har bebodd på eiendommen det siste året av din eiertid, regnet fra salget og bak i tid.

Bestemmelsen som kan gi deg skattefritak er skatteloven § 9-3 nr 2 bokstav B. Du vil kunne få godskrevet botid dersom manglende bruk skyldes en såkalt brukshindring. Vilkåret er her at du på grunn av for eksempel jobbmessige forhold ikke har kunnet benytte eiendommen. Og at det «jobbmessige forhold» oppstod etter at du hadde ervervet eiendommen.

Du bør henvende deg til ditt ligningskontor. Du vil da kunne få tilsendt skjema for realisasjon av fasteiendom. Dette også kan hentes fra skatteetaten.no.

Dersom du solgte eiendommen i 2008 skal du sende melding om dette til ligningskontoret. De vil be deg om å beregne gevinsten. Du bør da anføre at du på grunn av jobbmessige forhold ikke har kunnet benytte boligen som egen bopel. Legg ved din kjøpsavtale som bekrefter når du overtok eiendommen legg samtidig med bekreftelse/dokumentasjon for at du var «tvunget» til å flytte fra kommunen slik at du ikke her hatt muligheten til å benytte boligen som bolig det siste året. Eksempel her er arbeidsavtale.
Men husk at det vil være opp til det enkelte ligningskontor å avgjøre om du kommer inn under unntaket fra gevinstbeskatning.

Mvh

Codex Advokat

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 80 ansatte
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater