Erstatningskrav ved forsinket fraflytting

Dersom et leieobjekt blir tilbakelevert senere enn det som følger av husleieavtalen eller oppsigelsesreglene i husleieloven, har utleier krav på husleie i forsinkelsesperioden, jfr. husleieloven   § 10-3. Krav på husleie i forsinkelsesperioden anses ikke som et erstatningskrav, men et krav på å få vederlag for bruken. Dette gjelder også krav for strøm og brensel i perioden.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater