Erstatningskrav ved forsinket fraflytting

Dersom et leieobjekt blir tilbakelevert senere enn det som følger av husleieavtalen eller oppsigelsesreglene i husleieloven, har utleier krav på husleie i forsinkelsesperioden, jfr. husleieloven   § 10-3. Krav på husleie i forsinkelsesperioden anses ikke som et erstatningskrav, men et krav på å få vederlag for bruken. Dette gjelder også krav for strøm og brensel i perioden.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater