Husleieloven § 1-1: Alminnelige bestemmelser

Husleieloven gjelder "avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag". Loven gir ingen videre definisjon om hva et husrom innebærer. Husleieavtalen gir leietaker en rett til å bruke et husrom, enten det er en bolig eller et lokale, i et avtalt tidsrom, mot at leietaker betaler et vederlag til utleier. Det har ingen betydning hva slags rett utleier har til det husrommet som leies ut, selv om det vanligste er at utleier er eier av eiendommen. Husrommet kan for eksempel være en eierseksjon, aksjeleilighet, borettslagsbolig eller en utleiebolig som fremleies. 

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater